• Email
De wijk Zuidbroek in Apeldoorn is een wijk in ontwikkeling. Binnen het deelplan Vellertzoom is een school gerealiseerd. Om de toegankelijkheid naar de school te verbeteren en de veiligheid te vergroten is er een plan gemaakt om dit deelgebied van de wijk woonrijp te maken. In de ontwerpfase is door ons een Voorlopig Ontwerp opgesteld waarbij de locatie van de school en naastliggend parkeerterrein is ingepast in de groene zone tussen woonwijk en industrie, Vellertzoom.

In nauwe samenwerking met de landschapsarchitect van de Gemeente Apeldoorn is het Voorlopig Ontwerp geoptimaliseerd. Het vastgestelde VO is verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. Op basis van het DO is een RAW-bestek opgesteld welke is aanbesteed.

Door het woonrijp maken van dit deel van de wijk Zuidbroek krijgt de wijk er weer een mooie entree en parkzone bij, waarbij de veiligheid van de schoolgaande kinderen en het duurzaam omgaan met regenwater een prominente plaats hebben gekregen in de projectvoorbereiding.

september 25, 2018