Budgetraming

Om in de ontwerpfase financieel inzicht te krijgen in het ontwerp van uw project stellen wij voor u een kostenraming op. Op basis van deze raming is het voor u duidelijk waar eventuele overschrijdingen van het taakstellend budget te verwachten zijn of waar juist ruimte is om “iets extra’s” te doen.

Besteks- en directieraming

Op basis van het bestek stellen wij een besteks- of directieraming op, zodat u bij de aanbesteding niet voor een verrassing komt te staan. Onze kostendeskundigen staan dicht bij de markt; hierdoor maken wij betrouwbare ramingen.

SSK-raming

De SSK-systematiek is toe te passen vanaf de eerste projectfase tot het einde van de levensduur van gerealiseerde bouwwerken. Daarbij inbegrepen is de uitvoeringsfase, waarbij de raming van een RAW-bestek desgewenst in het SSK-rekenmodel kan worden geïntegreerd. Wij hebben als bureau de nodige kennis en ervaring in huis om voor uw project een SSK-raming op te stellen.

Second Opinion

Wanneer u een extra controle wilt op door derden opgestelde ramingen, kunnen wij voor u een second opinion uitvoeren. Onze bevindingen koppelen we op een overzichtelijke manier naar u terug.

Calculaties

Heeft u in drukke periode te weinig capaciteit om calculaties op te stellen? Onze kostendeskundigen kunnen u van dienst zijn door voor u de begroting op te stellen. Doordat onze kostendeskundigen dicht bij de markt staan, kunt u uit gaan van een scherpe inschrijving.

Beoordelen aanbiedingen en inschrijvingen

Wij kunnen deze voor u beoordelen en u een advies geven over het gunnen van het werk. Ook bij onderhandelingen over de prijs kunnen wij u van dienst zijn.

Bij inschrijvingen conform het aanbestedingsreglement beoordelen wij of voldaan is aan alle aanbestedingseisen en of alle stukken volgens de aanvraag zijn ingediend.

Beoordelen meer en minder werk

In de uitvoeringsfase beoordelen en bespreken wij de meer en minder werkstaten die door de aannemer zijn ingediend. Hierbij kunnen wij, met onze kennis en ervaring, de directievoerder ondersteunen.

Maak een afspraak

Heeft u behoefte aan een bureau dat uw projecten serieus en actief aanpakt, neem dan contact met ons op om nader kennis te maken.