2D & 3D Ontwerp
Bestekken
Vergunning & subsidie aanvragen
Begeleiding aanbestedingstrajecten

Projectvoorbereiding

Toezicht & directievoering
Uitvoeringsbegeleiding
Besteksadministratie
Omgevingsmanagement

Projectbegeleiding

Budgetraming
Besteks- & directieraming
SSK-raming
Calculaties

Kostenmanagement

Over ons

Evers adviesburo voor civieltechniek bv zet, als onafhankelijk bureau, haar kennis en kunde in voor het verbeteren van de kwaliteit van de (openbare) buitenruimte. Dit doen we door onderscheidend te zijn in ons advies, onze klantgerichtheid en de kwaliteit van onze producten. Door de korte lijnen binnen onze organisatie en door proactief mee te denken ontzorgen we onze opdrachtgevers. Theoretische kennis, praktisch inzicht en de uitgebreide ervaring binnen ons bureau zorgen voor oplossingen op maat. Oplossingen die passen bij u als opdrachtgever.

Projecten

Uw project, onze zorg

Wij kunnen u op uw project totaal ontzorgen en het project vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering begeleiden. Hierbij moet u, naast onze kerntaken, denken aan het in gang zetten, aansturen en beoordelen van alle benodigde onderzoeken, het leggen van contacten met stakeholders, participatie met buurtbewoners, prijsonderhandelingen met leveranciers van materialen t.b.v. directieleveringen, aansturen van onderhoud van uw braakliggend bouwterrein, selecteren van en onderhandelen met aannemers, opstellen van een totale projectplanning et cetera. Voor meer informatie en het bespreken van uw wensen kunt u contact opnemen met ons bureau.