Onze missie

Het ondersteunen van overheden, bedrijven en instellingen bij het realiseren van duurzame plannen in de (openbare) buitenruimte en leefomgeving. Het ontwerpen, uitwerken en (financieel) begeleiden van civieltechnische plannen is de specialisatie van Evers adviesburo.

We zijn begaan met het wel en wee van onze relaties en als collega’s onderling. Als bureau zijn we betrokken bij de maatschappij en ondersteunen we regionale initiatieven en doelen. Oog hebben voor de ander is ook oog hebben voor uw en onze leefomgeving!

Onze visie

Op basis van de klimatologische veranderingen (zoals meer regenval en de stedelijke hittestress), de toename van de woningbouw en de slechte staat van de riolering in Nederland, zal er de komende jaren veel behoefte zijn aan projectvoorbereiding en projectbegeleiding. De economische situatie vraagt om een goed kostenmanagement.

Evers adviesburo werkt aan duurzame relaties; goede samenwerking leidt tot een goed eindresultaat. Opgedane kennis en ervaring worden gedeeld en meegenomen in volgende projecten om te komen tot een optimale en duurzame inrichting van de leefomgeving.