Evers adviesburo voor civieltechniek bv, opgericht in 1995, is een onafhankelijk advies- en projectbureau. We zetten onze kennis en kunde in voor het verbeteren van de kwaliteit van de (her) in te richten buitenruimte. Door onze proactieve aanpak zijn we onderscheidend in ons advies, onze klantgerichtheid en de kwaliteit van onze producten.

We hebben als bureau een platte organisatiestructuur en werken met een kleinschalig en zeer betrokken team. Snel handelen, de juiste terugkoppeling en daar waar nodig actie ondernemen, zijn de kernpunten binnen Evers adviesburo. Door de korte lijnen en ons proactief denken en handelen ontzorgen we onze opdrachtgevers. Theoretische kennis, praktisch inzicht en uitgebreide ervaring binnen ons bureau zorgen voor een oplossingsgericht advies.

Onze projecten zijn met name binnenstedelijke projecten en omvatten onder andere het bouw- en woonrijp maken van in- en uitbreidingen, weg- en rioolreconstructie, afkoppelen regenwater, (her)inrichting van verblijfs-, winkel-, kantoor- en woongebieden, (her)inrichting van parkeerterreinen, beheer en onderhoudsprojecten en kostenmanagement. Of het nu gaat om een eenvoudig parkeerterrein of een groot integraal project, wij gaan er voor u mee aan de slag.

We zijn sterk in het vertalen van ontwerpen naar duurzame, concrete en technisch uitvoerbare plannen. We maken duidelijke gedetailleerde tekeningen, volgens het “what you see, is what you get”-principe, die zowel in de uitvoering als tijdens een presentatie gebruikt kunnen worden. Wij bieden onze diensten aan vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering van een project.

Voor specialistische expertise welke binnen ons bureau niet aanwezig is, maken wij gebruik van bureaus waarmee wij een intensieve en langdurige samenwerking hebben. Bureaus waarvan wij weten dat ze -net als wijzelf- kwaliteit hoog in het vaandel hebben.

NEEM CONTACT OP