Uw project, onze zorg

Wij kunnen u op uw project totaal ontzorgen en het project vanuit de initiatieffase tot en met de oplevering begeleiden. Hierbij moet u, naast onze kerntaken, denken aan het in gang zetten, aansturen en beoordelen van alle benodigde onderzoeken, het leggen van contacten met stakeholders, participatie met buurtbewoners, prijsonderhandelingen met leveranciers van materialen t.b.v. directieleveringen, aansturen van onderhoud van uw braakliggend bouwterrein, selecteren van en onderhandelen met aannemers, opstellen van een totale projectplanning etc. Voor meer informatie en het bespreken van uw wensen kunt u contact opnemen met ons bureau.