Projectvoorbereiding

Evers Adviesburo voert een breed scala aan werkzaamheden uit in de voorbereidingsfase van projecten. Wij geloven dat een gedegen voorbereiding, waarbij details niet worden vergeten, in belangrijke mate bijdraagt aan het resultaat van het project, zowel financieel als kwalitatief. Doordat wij daarnaast dagelijks betrokken zijn in de uitvoeringsfase van projecten, weten wij wat er nodig is in de voorbereidingsfase.

Onze ontwerptekeningen zijn herkenbaar door hun hoge kwaliteit en duidelijkheid. Om met de woorden van een opdrachtgever te spreken; “bij jullie ontwerptekeningen is what you see, what you get”.

Ontwerpen
Bestekken
Begeleiding aanbestedingstrajecten
Bouwteam
Vergunningen en subsidies
Veiligheids- en gezondheidsplannen ontwerpfase
BLVC-plannen
UAV-GC
Second opinion

Projectbegeleiding

Tijdens de uitvoeringsfase verzorgen wij voor u het toezicht en de directievoering. Onze toezichthouders en directievoerders zijn hands-on en proactief, hebben goede communicatieve vaardigheden, een directe stijl en helpen uw project naar het gewenste resultaat.

Toezicht en Directievoering
(Ondersteuning) uitvoeringsbegeleiding
Bestekadministratie
Omgevingsmanagement

Kostenmanagement

Onze kostendeskundigen staan dicht bij de “markt”; hierdoor maken wij betrouwbare ramingen. Door het opstellen van de juiste ramingen in de voorbereiding zijn de kosten van het totale infraproject in de uitvoering beheersbaar.

Budgetraming
Bestek- en directieraming
SSK-raming
GREX-raming
Second opinion
Calculatie
Beoordeling aanbiedingen en inschrijvingen
Beoordeling meer en minder werk
Bouwteam