Inrichting de Lijmerij Zutphen

Inrichting de Lijmerij Zutphen

In opdracht van de Gemeente Zutphen is het landschapsontwerp De Lijmerij, onderdeel van project De Mars in Zutphen, uitgewerkt naar een RAW-bestek. Het bestek is onderhands meervoudig aanbesteed. We hebben als bureau de inschrijvingen beoordeeld en zitting gehad in de...
Wegreconstructie Hoofdstraat Driebergen

Wegreconstructie Hoofdstraat Driebergen

Evers adviesburo heeft in opdracht van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug de reconstructie van de Hoofdstraat in Driebergen voorbereid, van ontwerpvarianten tot aan de uitvoering. In de ontwerpfase zijn diverse bewonersavonden georganiseerd, waarbij de aanwonenden is...
Woonrijp maken Handelskade Nijmegen

Woonrijp maken Handelskade Nijmegen

In Nijmegen wordt het project Waalfront ontwikkeld. Voor Ontwikkelingsbedrijf Waalfront stelden wij het Definitief Ontwerp en het bestek op voor het plangebied “Handelskade”. Het plangebied ligt aan de Waalhaven. De relatie met de haven creëerden we door het ontwerpen...
Woonrijp maken Vellertzoom Apeldoorn

Woonrijp maken Vellertzoom Apeldoorn

De wijk Zuidbroek in Apeldoorn is een wijk in ontwikkeling. Binnen het deelplan Vellertzoom is een school gerealiseerd. Om de toegankelijkheid naar de school te verbeteren en de veiligheid te vergroten is er een plan gemaakt om dit deelgebied van de wijk woonrijp te...