• Email
Evers adviesburo heeft in opdracht van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug de reconstructie van de Hoofdstraat in Driebergen voorbereid, van ontwerpvarianten tot aan de uitvoering.

In de ontwerpfase zijn diverse bewonersavonden georganiseerd, waarbij de aanwonenden is gevraagd input te geven voor het ontwerp. Het hele proces, met alle mogelijke varianten heeft geresulteerd in een gedetailleerd Definitief Ontwerp. Dit ontwerp is uitgewerkt tot een RAW-bestek met tekeningen en een directiebegroting.

Na de aanbesteding heeft Evers adviesburo het toezicht verzorgd op het werk. Door de complexiteit van de omgeving hebben we hier bijna dagelijks toezicht gehouden.

Een mooi project waar in de ontwerp- en in de uitvoeringsfase de nodige uitdagingen zaten.

september 25, 2018