Vul aub dit veld in

  zeer goed goed voldoende matig slecht n.v.t.
  Benadering/opstelling van de Evers medewerker(s)
  Kennis van de Evers medewerker(s)
  Nakomen van gemaakte afspraken
  Eigen inbreng van Evers op het eindproduct
  Kwaliteit van de tekenwerkzaamheden
  Kwaliteit van de bestekswerkzaamheden
  Kwaliteit van het houden van toezicht
  Kwaliteit van het voeren van directie
  De wijze van factureren(overzichtelijk en begrijpelijk)